hello@L-filaments.com

03 5787 7323

1-11-7-501, Chitosedai,
Setagaya-ku, Tokyo

Dark Mode
Try It

茶論 日本橋店

September, 2018

茶論 日本橋店

September, 2018

We designed the lighting for the Salon Nihonbashi.

Area
Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo
Client
Nakagawa Masashichi Shoten
Category
ShopCafe
Interior Designer
“ABOUT" Tadahiro Butsugan
Photo
Takumi Ota